Våra tjänster

Vajersågning

Vajersågning utförs med hjälp av en diamantvajer och ger en slät yta. Metoden är fri från damm, buller, vibrationer och lämnar inget miljöfarligt avfall. Detta göra att den passar utmärkt även i tätbebyggda områden. Vajersågning kan användas till små jobb som att såga ut berg till ett husbygge, pool eller uteplats, såväl som till stora jobb på upptill 1500 kvadratmeter per sågsnitt vid vägbyggen, tunnelbyggen, schakt och liknande.

Spräckning

Vi utför mindre spräckningsjobb av sten och berg i trädgårdar för att ge plats till exempelvis en pool, trädgårdsanläggning, eller ett altandäck. Vi dessa arbeten använder vi hydraulspräckare, en metod som är både vibrations- och dammfri och därför utmärkt att använda i trånga utrymmen nära hus och andra byggnader.

Håltagning

Vi utför håltagning i sten och betong i såväl nybyggnationer som äldre byggnader. Metoden används främst för att göra plats till röröverföringar inom VVS och ventilation. 

Vi utför även betongsågning med klinga och vajer i såväl tak, väggar och golv.

Kärnborrning

Vi utför kärnborrning i berg och betong. Metoden används främst för att förbereda för vajersågning, samt förstärkningsarbeten.